Xcjhw9.jpgXBCh4u.jpg  bgWFpQ.gif 

นพค.34 สนภ.3 นทพ. / ศบภ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการตรวจความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ของชุดช่วยเหลือประชาชน

X3RU71.md.jpg

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. / ศบภ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการตรวจความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ของชุดช่วยเหลือประชาชน ศบภ.นพค.34 ฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะความชำนาญ เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงนี้ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ นพค.34 ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. / ศบภ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการตรวจความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิตในโครงการ 2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด นทพ. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

X3RTcE.md.jpg

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิตในโครงการ 2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด นทพ. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีผู้ร่วมบริจาค จำนวน 40 นาย สามารถบริจาคได้ จำนวน 35 นาย รวมปริมาณโลหิต 15,750 มล. (ซีซี) ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 สภากาชาดไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิตในโครงการ 2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด นทพ....

ศบภ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 นาย รถบรรทุกขนาดเล็กจำนวน 2 คัน เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง

XBuxG8.md.jpg

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 นาย รถบรรทุกขนาดเล็กจำนวน 2 คัน เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้มวลน้ำจากเทือกเขาไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และท่วมพื้นที่การเกษตร โดยกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนได้ดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด จำนวน 50 แพ็ค เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ม.7 และ ม.8 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ศบภ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 นาย รถบรรทุกขนาดเล็กจำนวน 2 คัน...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลของหน่วย ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

X3iMr8.md.jpg

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลของหน่วย ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป - พิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร ณ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลของหน่วย ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

พล.ร.ต. เบ็ญจคัพภ์ เวศม์วิบลูย์ ร.น. ผอ.สบส.กบ.ทหาร เเละคณะ เดินทางมาตรวจวิเคราะห์เเละพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท.

XButH9.md.jpg

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ร.ต. เบ็ญจคัพภ์ เวศม์วิบลูย์ ร.น. ผอ.สบส.กบ.ทหาร เเละคณะ เดินทางมาตรวจวิเคราะห์เเละพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท. เเละงานโครงการปรับปรุงเเละพัฒนาที่ตั้งหน่วย ของ นทพ. ระยะที่ 2 เเละงบประมาณเพิ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เเละรับฟังบรรยายสรุป ของ นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำแก่ จนท.คลัง สป.3 และคลังเก็บวัสดุอุปกรณ์ของหน่วย โดยมี พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต. เบ็ญจคัพภ์ เวศม์วิบลูย์ ร.น. ผอ.สบส.กบ.ทหาร เเละคณะ...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
 2. นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาผักตบชวา เพื่อเป็นการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไข้ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
 3. นพค.34 สนภ.3 นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2565
 4. พล.อ. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง เสธ.ทหาร (ทบ.) พร้อมคณะ ฯ เดินทางมาตรวจการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินการแก้ไขจากผลการตรวจของ สจร.ทหาร

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม