HVWovS.jpg                                bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. หลักสูตรจิตอาสารุ่นพื้นฐาน 1 รหัส ก023 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

nNKnAu.md.jpg

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. หลักสูตรจิตอาสารุ่นพื้นฐาน 1 รหัส ก023 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ และทำธุระส่วนตัว ทั้งนี้ได้รณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ตามสโลแกน"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ณ แยกไทยแอร์โรว์ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

nNKbLJ.md.jpg nNKOA9.md.jpg nNKDXa.md.jpg nNKPzq.md.jpg nNK268.md.jpg nNKnAu.md.jpg