ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. หลักสูตรจิตอาสารุ่นพื้นฐาน 1 รหัส ก023 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ กร.ทหาร นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 และนักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำประโยชน์ในงานด้านจิตอาสา

nNK0M0.md.jpg

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. หลักสูตรจิตอาสารุ่นพื้นฐาน 1 รหัส ก023 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ กร.ทหาร นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 และนักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำประโยชน์ในงานด้านจิตอาสา การทำความดีเพื่อสังคม เห็นคุณค่าและพลังของความสามัคคี การรู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่น โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 250 คน โดยหน่วยให้การสนับสนุนกำลังพล 20 นาย พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

 

nNKWi8.md.jpg nN1MYz.md.jpg nNKduR.md.jpg nNK0M0.md.jpg nNKSwu.md.jpg nNKYDZ.md.jpg nNKzJI.md.jpg nNKNhP.md.jpg