ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ ผทค.พิเศษ บก.ทท./หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.นทพ. และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามนโยบายผู้บังคับบัญชา

nN1dTQ.md.jpg

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ ผทค.พิเศษ บก.ทท./หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.นทพ. และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย รับฟังบรรยายสรุป ตรวจติดตามงาน ศปก./ศปร./ศจส./ศบภ./งานด้านกำลังพล และโครงการฟาร์มต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (3) ตามนโยบาย ผบ.นทพ. ณ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

nNwpjP.md.jpg nNwa9I.md.jpg nNwvvt.md.jpg nNwLUl.md.jpg nNwe8k.md.jpg nNwy0v.md.jpg nNwI2N.md.jpg nNwMyV.md.jpg nN1dTQ.md.jpg nN17vn.md.jpg nN10lS.md.jpg