ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.​ จัดเจ้าหน้าที่อบรมการทำไข่เค็มให้กับราษฎร ที่มาเยี่ยมชมดูงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในโครงการ

6vTwek.md.jpg

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.​ จัดเจ้าหน้าที่อบรมการทำไข่เค็มให้กับราษฎร ที่มาเยี่ยมชมดูงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในโครงการ " 70 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน" โดยมีราษฎรเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ จำนวน 25 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้ราษฎรได้นำความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านไปต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

6vTKkv.md.jpg 6vTwek.md.jpg 6vTZOE.md.jpg 6vTcaN.md.jpg 6vTRxQ.md.jpg 6vTxnS.md.jpg