HVWovS.jpg                                bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ได้จัด จนท. มอบพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่ รร.วัดตาปะขาวหาย เพื่อสนับสนุนเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยให้ความรู้และปฏิบัติจริงในการปลูกพืชผักสวนครัว

6vT7Az.md.jpg

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.64 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ได้จัด จนท. มอบพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่ รร.วัดตาปะขาวหาย เพื่อสนับสนุนเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยให้ความรู้และปฏิบัติจริงในการปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนได้นำความรู้ไปต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ณ รร.วัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

6vT7Az.md.jpg 6vT01q.md.jpg 6vTSL8.md.jpg 6vTzkR.md.jpg 6vT4O0.md.jpg 6vTNXu.md.jpg