HVWovS.jpg                                bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.​ ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัดตาประขาวหาย ที่มาเยี่ยมชมดูงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

6v9vD2.md.jpg

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.​ ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัดตาประขาวหาย ที่มาเยี่ยมชมดูงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในโครงการ " 70 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน" โดยมีนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ จำนวน 60 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้นำความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านไปต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

6v9GL1.md.jpg 6v9vD2.md.jpg 6v9Lhy.md.jpg 6v9eED.md.jpg 6v9mX9.md.jpg 6v9FYJ.md.jpg