ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว ทั้งนี้เป็นไปตาม โครงการกองบัญชาการกองทัพไทย "ร่วมใจต้านภัยหนาว"

6v9liP.md.jpg

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว ทั้งนี้เป็นไปตาม โครงการกองบัญชาการกองทัพไทย "ร่วมใจต้านภัยหนาว" จำนวน 180 ผืน ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยแมง ม.9 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

 

6v9liP.md.jpg 6v9out.md.jpg 6v9DIe.md.jpg 6v9Pwl.md.jpg 6v9sDk.md.jpg 6v92Jv.md.jpg