HVWovS.jpg                                bgWFpQ.gif 

ผู้บังคับบัญชา

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด นทพ."

VRbmgb.md.jpg

เเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด นทพ." เพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลนและเพิ่มปริมาณโลหิตให้เพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกำลังพลจำนวน 35 นาย สามารถบริจาคได้ 32 นาย รวมยอดบริจาคโลหิต 14,400 ซี.ซี. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 สภากาชาดไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลปฏิบัติงานสนาม ในโครงการฟาร์มต้นแบบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (3) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ให้การต้อนรับคณะแม่บ้านรองเสธทหาร (ทท.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภายในหน่วย

VRbVtW.md.jpg

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลปฏิบัติงานสนาม ในโครงการฟาร์มต้นแบบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (3) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ให้การต้อนรับคณะแม่บ้านรองเสธทหาร (ทท.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภายในหน่วย และ โคก หนอง นา ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ให้สามารถเพิ่มรายได้ในครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.34 ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลปฏิบัติงานสนาม ในโครงการฟาร์มต้นแบบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (3)...

พล.อ. ธิติชัย เทียนทอง รอง เสธ.ทหาร (ทท.) พร้อมคณะ ฯ เดินทางมาตรวจการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ

VRbKsa.md.jpg

เมื่อวันที่ 16 - 17 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. ธิติชัย เทียนทอง รอง เสธ.ทหาร (ทท.) พร้อมคณะ ฯ เดินทางมาตรวจการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ ติดตามปัญหาชายแดน และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: พล.อ. ธิติชัย เทียนทอง รอง เสธ.ทหาร (ทท.) พร้อมคณะ ฯ เดินทางมาตรวจการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ

พล.อ. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ หน.ชุดติดตามนโยบาย ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน

VRboTl.md.jpg

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 บก.ทท (นทพ.) โดย พล.อ. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ หน.ชุดติดตามนโยบาย ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน ของหน่วย ดังนี้ -ตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล และการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า -ตรวจความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัย -ตรวจด้านเอกสารของ 4 ศูนย์ -พบปะชุมชนที่หน่วยให้การสนับสนุน -เข้าชม ศรร. ของ รร.วัดตาปะขาวหาย ที่หน่วยสนับสนุน -ตรวจ ศรร. ของหน่วย โดยมี พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช รอง ผอ.สนภ.3 นทพ และ พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: พล.อ. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ หน.ชุดติดตามนโยบาย ผบ.นทพ. และคณะ...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาผลิตและมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด จำนวน 500 ขวด ให้กับ รพ.สต.หัวรอ เนื่องในวันอานันทมหิดล

VRb3ND.md.jpg

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาผลิตและมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด จำนวน 500 ขวด ให้กับ รพ.สต.หัวรอ เนื่องในวันอานันทมหิดล วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ รพ.สต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาผลิตและมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด จำนวน 500 ขวด ให้กับ รพ.สต.หัวรอ...

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม