bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลและจิตอาสาของหน่วยฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี 2564

DLIMzb.md.jpg

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. หลักสูตรจิตอาสารุ่นพื้นฐาน 1 รหัส ก023 นำกำลังพลและจิตอาสาของหน่วยฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี 2564 ครบรอบ 134 ปี ในวันที่ 8 เม.ย.64 โดยการกวาดใบไม้ เก็บเศษกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ณ โรงเรียนวัดไผ่ค่อม ต.ปากโทก อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลและจิตอาสาของหน่วยฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมเสนาสนเทศชี้แจงและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของกำลังพล

DLItJD.md.jpg

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมเสนาสนเทศชี้แจงและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของกำลังพล พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยม และมอบสิ่งของบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมเสนาสนเทศชี้แจงและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของกำลังพล

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ จำนวน 3 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำ จำนวน 4 เที่ยว ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร

DRbkJk.md.jpg

เมื่อวันที่ 10-11 มี.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ จำนวน 3 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำ จำนวน 4 เที่ยว ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร มีผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน 10 ครัวเรือน ประชากร 45 คน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ ม.8​ บ.วังเบน​ ต.บ่อทอง​ อ.ทองแสนขัน​ จว.อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ จำนวน 3 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2564

DRbjub.md.jpg

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.64 เวลา 0815 บก.ทท. (นทพ.) โดย​ นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2564 ดำเนินการดังนี้ - กวาดใบไม้ - ตัดหญ้า ณ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย...

ผอ.สนภ.3 นทพ.,ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ.และคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

DNezH9.md.jpg

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.64 เวลา 1400 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.3 นทพ.,ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ.และคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
- เยี่ยมชมเกษตรกรตัวอย่าง นายคำหล้า คล้ายคำ และกลุ่มส่งเสริมอาชีพหนมไทวัง ที่หน่วยฯ ให้การสนับสนุน ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด
- ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขุดลอกลำน้ำ บ.วังเบน ม.๘ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สนภ.3 นทพ.,ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ.และคณะฯ...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต. ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ.และคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฯ
 2. นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ปองภพ จงภักดี ผอ.กขว.นทพ. และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 3. พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพลกระทำพิธีถวายสังฆทานและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
 4. พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34ฯ เป็นผู้แทนมอบวัสดุและอุปกรณ์ในงาน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มหนมไทวัง ตามโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม