bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ผู้บังคับบัญชา

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต. ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ.และคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฯ

DNLu8Z.md.jpg

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต. ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ.และคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฯ โดยเข้ารับฟังบรรยายสรุป พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ และ บ้านพักกำลังพล ณ นพค.34ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต. ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ.และคณะฯ...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ปองภพ จงภักดี ผอ.กขว.นทพ. และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

D0bK3P.md.jpg

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ปองภพ จงภักดี ผอ.กขว.นทพ. และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการข่าว และพบปะเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วยฯ ณ นพค.34ฯ ต.หัวรอ จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ปองภพ จงภักดี ผอ.กขว.นทพ. และคณะ...

พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34ฯ เป็นผู้แทนมอบวัสดุและอุปกรณ์ในงาน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มหนมไทวัง ตามโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564

ouBmhQ.md.jpg

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. มอบหมายให้ พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34ฯ เป็นผู้แทนมอบวัสดุและอุปกรณ์ในงาน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มหนมไทวัง ตามโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จว.อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม: พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34ฯ เป็นผู้แทนมอบวัสดุและอุปกรณ์ในงาน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ...

พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพลกระทำพิธีถวายสังฆทานและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

D0bweI.md.jpg

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 เวลา บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. มอบหมายให้ พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพลกระทำพิธีถวายสังฆทานและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 และเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีกด้วย ณ วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพลกระทำพิธีถวายสังฆทานและเวียนเทียน...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพล

ouBOfb.md.jpg

เมื่อ 18 ก.พ.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพล นพค.34ฯ เพื่อให้กำลังพลปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก และเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ณ บก.นพค.34 สนภ.3 นทพ. อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพล

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม