bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ผู้บังคับบัญชา

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ,อบต.บ้านไร่,ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงประชาชน ดำเนินกิจกรรม "จิตอาสา 904 วปร."

EcGaJv.md.jpg

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ,อบต.บ้านไร่,ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงประชาชน ดำเนินกิจกรรม"จิตอาสา 904 วปร."บำรุงรักษา พัฒนาและทำความสะอาดวัดโคกสลุด และบริเวณใกล้เคียง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดย นายประมวล พึ่งศรีศัย นายกอบต.บ้านไร่เป็นประธาน นพค.34ฯ สนับสนุน ดังนี้ -กำลังพลจิตอาสา จำนวน 6 นาย พร้อมอุปกรณ์ -รถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร 1 คัน ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ ล้างทำความสะอาด ณ บริเวณ วัดโคกสลุด ม.3 บ.โคกสลุด ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ,อบต.บ้านไร่,ประชาชนจิตอาสา...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

EcGjIq.md.jpg

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จว.พิษณุโลก และ จว.พิจิตร

5JiCxE.md.jpg

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.63 เวลา 0800 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จว.พิษณุโลก และ จว.พิจิตร โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.กระทรวงคมนาคม ร่วมคณะ ในการนี้ พล.ต. ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. และ พ.อ. ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 ฯ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังนี้ - ชมการสาธิตขุดเจาะบ่อเติมน้ำแบบบ่อวงคอนกรีตและผลผลิตทางการเกษตรจากน้ำบาดาล ณ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก (โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อนำน้ำฝนที่ตกลงมาเติมลงสู่ใต้ดินผ่านระบบบ่อวง จำนวน 500 บ่อ) - ติดตามโครงการท่อระบายน้ำคลองแยงมุม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก ทำหน้าที่รับน้ำจากคลองสายหลัก เข้าสู่คลองแยงมุม ไปเชื่อมโยงกับคลอง อีก 5 สาย ซึ่งทำหน้าที่ส่งน้ำเข้านาและหน่วงน้ำในฤดูน้ำหลาก โดยรับน้ำเข้าทุ่งนา ที่เก็บเกี่ยวแล้ว (บางระกำโมเดล) - ติดตามโครงการขุดลอกบึงสีไฟ อ.เมือง จว.พิจิตร ณ พื้นที่ อ.บางระกำ, อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก และ อ.เมือง จว.พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม: พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่...

พล.ร.อ. พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ร.น. รอง ผบ.ทสส. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.34 สนภ.3 นทพ.

5JRBZZ.md.jpg

เมื่อวันที่ 15-17 ก.ค.63​ บก.ทท. (นทพ.) โดย​ พล.ร.อ. พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ร.น. รอง ผบ.ทสส. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดังนี้ - รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย -มอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้กับกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ในโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน งบประมาณ ประจำปี 2563 -มอบ หมู ไก่ ปลา เห็ด พันธ์ุพืชและไม้ผล ให้กับราษฎร ตามโครงการเกษตรผสมผสาน งบประมาณ ประจำปี 2563 -พบปะราษฎร ในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งให้กำลังใจ ชุดช่างในการพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกบึงอีแลน งบประมาณรัฐบาล(สทนช.) ณ ที่ตั้ง นพค.34 อ.เมืองพิษณุโลก และ ในพื้นที่อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.อ. พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ร.น. รอง ผบ.ทสส. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.34 สนภ.3 นทพ.

พล.อ. ชูชาติ บัวขาว รอง ผบ.ทสส. และคณะ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการเตรียมความพร้อมช่วยอุทกภัยในฤดูฝน

5uZfqR.md.jpg

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 .เวลา 1500 บก.ทท.โดย​ พล.อ. ชูชาติ บัวขาว รอง ผบ.ทสส. และคณะ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการเตรียมความพร้อมช่วยอุทกภัยในฤดูฝน ของ สนภ.3 นทพ.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่ง นพค. 34 สนภ.3 นทพ. นำตรวจ การขุดลอกแม่น้ำยม ที่หน่วยได้เข้าปฏิบัติงานขุดลอกท้องน้ำ ใน 19 ม.ค. 63 ถึง 20 ก.พ.63 รวม 4 บ่อใน 4 สถานีสูบน้ำ โดยเฉลี่ยแต่บ่อ มีขนาดกว้าง 50 ม.ยาว 200 ม. ลึก 3 ม. เพื่อให้ได้น้ำซับ มุ่งเน้นการรักษาระบบนิเวศ หากมีน้ำเพียงพอราษฎรสามารถนำน้ำไปใช้ทางเกษตรได้อีกด้วย ราษฎรผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน 1,100 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 7,000 ไร่ โดยมี พ.อ. ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 พ.อ. ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 รวมถึงข้าราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ สถานีสูบน้ำที่4 และ 3 แม่น้ำยม ต.บางระกำ และ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: พล.อ. ชูชาติ บัวขาว รอง ผบ.ทสส. และคณะ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง...

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม