UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ผู้บังคับบัญชา

นพค.34 สนภ.3 นทพ.​ได้จัดชุดหน่วยเฝ้าระวังคัดกรองประจำพื้นที่

U7Jzqt.md.jpg

เมื่อ 25 มี.ค.63 เวลา​ 0700 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ.​ได้จัดชุดหน่วยเฝ้าระวังคัดกรองประจำพื้นที่ 2 นพค.34ฯ​เพื่อทำการจัดตั้งจุดคัดกรอง ( COVID - 19)​ การวัดอุณหภูมิร่างกายกำลังพลก่อนเข้าปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง ที่ป้อมยามและที่รวมพล​ นพค.34 สนภ.3 นทพ.

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ.​ได้จัดชุดหน่วยเฝ้าระวังคัดกรองประจำพื้นที่

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ได้จัด กำลังพลให้การต้อนรับ​ พ.ท.ธรรม์ มาลัยทอง​ หัวหน้าชุดตรวจ​ พร้อมคณะประเมินผลที่​ 4A

U7Ge8q.md.jpg

เมื่อ 23 มี.ค.63 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ได้จัด กำลังพลให้การต้อนรับ​ พ.ท.ธรรม์ มาลัยทอง​ หัวหน้าชุดตรวจ​ พร้อมคณะประเมินผลที่​ 4A ได้ดำเนินการตรวจประเมินผลการแก้ปัญหาภัยแล้ง​ โครงการขุดลอกหนองน้ำเดิมและหนองน้ำใหม่​และขุดหลุมในคลอง​ระยะที่1 โดย นพค.34 บูรณาการ ร่วมกับส่วนราชการใน จ.อุตรดิตถ์ สนับสนุนดังนี้ -รถขุดตักแขนยาวจำนวน 1 คัน -รถขุดตักแขนสั้น จำนวน 1 คัน -รยบ.เทท้าย จำนวน 2คัน -กำลังพล 8 นาย ณ​ บึงหล่ม​ ม.4 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. ได้จัด กำลังพลให้การต้อนรับ​ พ.ท.ธรรม์ มาลัยทอง​ หัวหน้าชุดตรวจ​...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและยานพาหนะชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.34 ชุดที่ 1 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ใน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

U7vHkI.md.jpg

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและยานพาหนะชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.34 ชุดที่ 1 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ใน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ตามประกาศของ ปภ. ในพื้นที่รับผิดชอบ ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อการอุปโภคบริโภค และที่เกี่ยวกับพืชไร่ ทางการเกษตร ซึ่งหากไม่ได้รับการสนับสนุนน้ำเข้าไปในพื้นที่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ปลูกข้าว หากยืนต้นตาย จะก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนอย่างมาก หน่วยจึงใช้รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน แจกจ่ายน้ำ คิดเป็นปริมาณน้ำ 36,000 ลิตร มีผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน 25 ครัวเรือน ประชากร 70 คน ณ ม.4,5 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและยานพาหนะชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.34 ชุดที่ 1...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและยานพาหนะ ชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.34 ชุดที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ใน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

U7GZZR.md.jpg

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและยานพาหนะ ชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.34 ชุดที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ใน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ตามประกาศของ ปภ.ในพื้นที่รับผิดชอบ ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อการอุปโภคบริโภค และที่เกี่ยวกับพืชไร่ ทางการเกษตร ซึ่งหากไม่ได้รับการสนับสนุน น้ำเข้าไปในพื้นที่ซึ่งโดยส่วนใหญ่ปลูกข้าว หากยืนต้นตาย จะก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนอย่างมาก หน่วยจึง ใช้รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน แจกจ่ายน้ำ คิดเป็นปริมาณน้ำ 36,000 ลิตร มีผู้ได้รับผลประโยชน์ 23 ครัวเรือน 65 คน ณ ม.2,4 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและยานพาหนะ ชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.34 ชุดที่ 2...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ได้ดำเนินการการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น ขนาด 7.80X20เมตร เพื่อให้นักเรียนและชุมชน ของ โรงเรียนบ้านกร่าง ( พระขาวชัยสิทธิ์)

U7vbLJ.md.jpg

เมื่อ 2 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ได้ดำเนินการการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น ขนาด 7.80X20เมตร เพื่อให้นักเรียนและชุมชน ของ โรงเรียนบ้านกร่าง ( พระขาวชัยสิทธิ์) ได้ใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA)ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 - 0830 พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ COL Lim Teck Keong Chief of Staff, HQ 9 Division เข้ามาตรวจดู site 4 - 0930 ช่อง PPTV เข้ามาสัมภาษณ์ พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ในการนี้ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ได้มอบชุดกาแฟ อาหารว่าง ไว้ให้กับชุดช่างทหารสหรัฐ และ สิงคโปร์ ณ โรงเรียนบ้านกร่าง ( พระขาวชัยสิทธิ์) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. ได้ดำเนินการการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น ขนาด 7.80X20เมตร...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ผบ.นทพ. เดินทางไป นพค.34 สนภ.3 นทพ. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล
 2. นพค.34 สนภ.3 นทพ.ร่วมฝึก คอบร้าโกลด์ 2020 ในโครงการช่วยเหลือประชาชน โครงการก่อสร้างที่ 4 (Humanitarian Civic Assistance ,HCA Site4 ) ร่วมกับ กองทัพสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
 3. ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ร่วมกับ นายไมเคิล ฮีธ (Michael Heath) อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ พล.ต.พีท จอห์นสัน (MG. Pete Johnson) รองผู้บัญชาการกองกำลังกองทัพบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก
 4. นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและยานพาหนะ ชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.34 ชุดที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ใน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม