bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ผู้บังคับบัญชา

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ อ.บางระกำ​ จ.พิษณุโลก

ELtluk.md.jpg

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.63 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ อ.บางระกำ​ จ.พิษณุโลก ​เข้าทำการสำรวจ ติดตาม และประเมินสถานการณ์แม่น้ำยมที่เพิ่มระดับสูงขึ้น เนื่องจากน้ำเหนือไหลบ่าลงมาเข้าพื้นที่รับน้ำ อ.บางระกำ ตามโครงการบางระกำโมเดล นพค.34 สนับสนุนดังนี้ - กำลังพล 7 นาย - รถบังคับการ 1 คัน - รถสัมภาระ 6 ล้อ 1 คัน - การช่วยเหลือ ช่วยขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำหลาก,เคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญออกจากพิ้นที่ ณ พื้นที่ ต.ท่านางงาม​ และ​ ต.ชุมแสงสงคราม​ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ELtwHa.md.jpg

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.63 เวลา 0600 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากพายุฮีโกส ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ โดยเฉพาะบนเส้นทางสัญจร สนับสนุนดังนี้ - กำลังพล 12 นาย - รถบังคับการ 1 คัน - รถสัมภาระ 10 ล้อ 1 คัน - รยบ.เทท้าย 10 ล้อพร้อมเครน 1 คัน - การช่วยเหลือ ช่วยขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำหลาก,กำจัดสิ่งกีดขวางบนทางสัญจร,เคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญออกจากพื้นที่น้ำท่วม พร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ณ พื้นที่ประสบภัย ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ELTu7z.md.jpg

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.63 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย รองผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ - ปรับปรุงและซ่อมแซมประตูรั้วของหน่วย - ปรับปรุงและซ่อมแซมป้อมยาม - ตัดหญ้าและปรับภูมิ​ทัศน์​บริเวณวัดโพธิญาณ​และบริเวณหน่วย ณ วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ELTMlV.md.jpg

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ดำเนินกิจกรรมดังนี้ -พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ –พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่พระภิกษุ สามเณร 89 รูป -พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.จัตุรงค์ ภูมิยุทธิ์ หัวหน้าชุดตรวจสำนักงานจเรทหาร และคณะฯ ในโอกาสตรวจการปฏิบัติราชการ และตรวจผลการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ตามแผนงานโครงการประจำปี งป.63

ELT502.md.jpg

เมื่อวันที่ 9-11 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.จัตุรงค์ ภูมิยุทธิ์ หัวหน้าชุดตรวจสำนักงานจเรทหาร และคณะฯ ในโอกาสตรวจการปฏิบัติราชการ และตรวจผลการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ตามแผนงานโครงการประจำปี งป.63 ณ นพค.34ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.จัตุรงค์ ภูมิยุทธิ์ หัวหน้าชุดตรวจสำนักงานจเรทหาร และคณะฯ...

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม