bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ผู้บังคับบัญชา

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสายใจ ม่วงเกลี้ยง มารดา จ.ส.อ.อธิสรศักดิ์ ม่วงเกลี้ยง ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วยฯ

O2Vrtv.md.jpg

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสายใจ ม่วงเกลี้ยง มารดา จ.ส.อ.อธิสรศักดิ์ ม่วงเกลี้ยง ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วยฯ ณ วัดหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสายใจ ม่วงเกลี้ยง มารดา...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ( สสน.นทพ.) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน

O2VPHP.md.jpg

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ( สสน.นทพ.) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน โดยดำเนินการ ดังนี้ - ตรวจรักษาโรคทั่วไป - ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ - แจกแว่นสายตายาว ณ พื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม และ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ( สสน.นทพ.) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน

นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ จ.พิษณุโลก​ เข้าช่วยเหลือผู้​ประสบ​อุทก​ภ​ัย ตามแนว​ในพื้นที่ตามริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า

EItN9k.md.jpg

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ จ.พิษณุโลก​ เข้าช่วยเหลือผู้​ประสบ​อุทก​ภ​ัย ตามแนว​ในพื้นที่ตามริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า​ นพค.34 ฯ​สนันสนุนดังนี้ - กำลังพล​ 12 นาย - รถบังคับการ 1 คัน - รถสัมภาระ 10 ล้อ 1 คัน - การช่วยเหลือ ช่วยขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำหลาก,เคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญออกจากพิ้นที่ ณ พื้นที่ประสบภัย​ ม.12​ ต.ท่าช้าง​ อ.พรมพิราม​ จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ จ.พิษณุโลก​ เช่น​ มทบ.39, โครงการชลประทาน​จังหวัดพิษณุโลก​ และองค์การ​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ เป็นต้น​ เข้าช่วยเหลือผู้​ประสบ​อุทกภัยตามแนวแม่น้ำยมสายเก่า​

EIt1sg.md.jpg

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ จ.พิษณุโลก​ เช่น​ มทบ.39, โครงการชลประทาน​จังหวัดพิษณุโลก​ และองค์การ​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ เป็นต้น​ เข้าช่วยเหลือผู้​ประสบ​อุทกภัยตามแนวแม่น้ำยมสายเก่า​ นพค.34ฯ ​สนันสนุนดังนี้ - กำลังพล​ 20 นาย - เรือตรวจการณ์ 1 ลำ - รถบังคับการ 1 คัน - รถลากจูง 6 ล้อ 1 คัน - รถขุดตัก​ 1​ คัน - การช่วยเหลือ โดยนำเรือตรวจการณ์สำรวจคันดิน ที่กรมชลประทาน ทำแนวกั้นน้ำไว้เพ่งเล็งในจุดวิกฤติที่เสี่ยงต่อการพังทลาย - ซ่อมแซม เสริมความมั่นคงพนังกั้นน้ำ เพื่อช่วยเหลือไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร ณ พื้นที่ประสบภัย​ ระยะทาง 7 กม.ริมแม่น้ำยมสายเก่า ม.9 ม.11​ และ​ ม.12 ต.ท่าช้าง​ อ.พรหมพิราม​ จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ จ.พิษณุโลก​ เข้าช่วยเหลือผู้​ประสบ​อุทก​ภ​ัย ตามแนว​ในพื้นที่ตามริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า​ ซึ่งเสี่ยงต่อการพังทลายของพนังกั้นน้ำ​ ริ่มแม่น้ำยมสายเก่า ม.9

ELtVM1.md.jpg

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ จ.พิษณุโลก​ เช่น​ มทบ.39, โครงการชลประทาน​จังหวัดพิษณุโลก​ และองค์การ​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ เป็นต้น​ เข้าช่วยเหลือผู้​ประสบ​อุทก​ภ​ัย ตามแนว​ในพื้นที่ตามริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า​ ซึ่งเสี่ยงต่อการพังทลายของพนังกั้นน้ำ​ นพค.34 ฯ​สนันสนุนดังนี้ - กำลังพล​ 20 นาย - รถบังคับการ 1 คัน - รถสัมภาระ 10 ล้อ 1 คัน -รถขุดตัก​ 1​คัน - การช่วยเหลือ โดยเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำที่เกิดจากการกัดเซาะ,ช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงย้ายขึ้นที่ปลอดภัยและมอบน้ำดื่มและอาหารแห้งเพื่อบรรเทา​ความเดือดร้อน​ในขั้นต้น ณ พื้นที่ประสบภัย​ ริ่มแม่น้ำยมสายเก่า ม.9 ม.11​ และ​ ม.12​ ต.ท่าช้าง​ อ.พรมพิราม​ จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ อ.บางระกำ​ จ.พิษณุโลก
 2. นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
 3. ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
 4. นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม