UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ผู้บังคับบัญชา

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการ หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามนโยบาย ผบ.นทพ.

UH5GNS.md.jpg

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการ หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามนโยบาย ผบ.นทพ. ซึ่ง นทพ. ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน พบปะราษฏร ตามโครงการเกษตรผสมผสาน จำนวน 3 รายจาก 10 ราย และดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1.ห่มดิน โดยใช้ฟาง,เศษหญ้า และมูลวัว 2.ทำอาหารปลาธรรมชาติจากฟางข้าวและมูลวัว 3.ปลูกหญ้าเนเปียร์รอบขอบสระ เพื่อเป็นอาหารปลากินพืช 4.มอบหัวเชื้อ EM ปริมาณ รายละ 3 ลิตร 5.ร่วมปลูกไม้ยืนต้นที่หน่วยได้แจกจ่ายพันธุ์ ณ บ้านวัดขวาง หมู่5 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการ...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง(ลำน้ำน่าน) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ตามนโยบาย ผบ.นทพ.

UH5AbZ.md.jpg

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง(ลำน้ำน่าน) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ตามนโยบาย ผบ.นทพ. โดยการขนส่งปลา ของเกษตรกรจาก บ.วังแดง ชึ่งมีจำนวนกว่า 100 กระชัง ที่ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ไปยังตลาดใน อ.ลับแล นอกจากนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวหน่วยได้ประสานงานกับนายจวน แก้วกุลศรี ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่าย การทดลองจำหน่ายในวันนี้ผลตอบรับจากผู้ซื้อดีมาก ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง(ลำน้ำน่าน)...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ จำนวน 4 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำ

Ulva8S.md.jpg

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ จำนวน 4 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำ จำนวน 3 เที่ยว ปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร เที่ยวละ​10​ หลังคาเรือน​ ครัวเรือนละ​ 600 ลิตร​ มีผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน 30 ครัวเรือน ประชากร 130 คน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบาย ผบ.นทพ. “นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา” ณ บ.ห้วยใส ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ จำนวน 4 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกระทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล

UH5z1v.md.jpg

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกระทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ นพค.34ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกระทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักและต้นกล้า

UlvrjE.md.jpg

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักและต้นกล้า ในโครงการเกษตรผสมผสาน ของโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ณ บ้านวัดขวาง หมู่ 5 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักและต้นกล้า

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม