bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ผู้บังคับบัญชา

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่​ นพช.นพค.34ฯ​ มอบน้ำดื่ม จำนวน​ 200​ ขวด​ให้กับ​ นาย เมธาสิทธิ์ สุขบัว​ เนื่องจากประสบ​เหตุ​ ไฟไหม้บ้านเรือน​

bdsJfv.md.jpg

เมื่อ 9​ ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย​ พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่​ นพช.นพค.34ฯ​ มอบน้ำดื่ม จำนวน​ 200​ ขวด​ให้กับ​ นาย เมธาสิทธิ์ สุขบัว​ เนื่องจากประสบ​เหตุ​ ไฟไหม้บ้านเรือน​ เมื่อวันที่​ 3​ ต.ค.63​ เวลา​ 0330 น.​ ณ​ บ้านเลขที่​ 31​ ม.5​ บ.วัดขวาง​ ต.บ้านไร่​ อ.เมือง​ จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่​ นพช.นพค.34ฯ​ มอบน้ำดื่ม จำนวน​ 200​ ขวด​ให้กับ​ นาย...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.

OLDhQR.md.jpg

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ระหว่าง พ.อ. ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. (ท่านเก่า) และ พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. (ท่านใหม่) ประกอบด้วย พิธีลงนามในเอกสารรับ - ส่งหน้าที่ และ พิธีรับ - ส่งหน้าที่การบังคับบัญชา ณ ลานหน้า บก.นพค.34ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการผลิตแหล่งอาหารสู้ภัยโรคระบาดโควิด - 19 โดยส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช และ การปลูกผักสวนครัว

O2XSYf.md.jpg

เมื่อ 25 ก.ย.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการผลิตแหล่งอาหารสู้ภัยโรคระบาดโควิด - 19 โดยส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช และ การปลูกผักสวนครัว ฯลฯ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหาร และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน แก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.34 ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง​ จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการจัดให้กำลังพลของหน่วยฯ เข้ารับฟังการมอบนโยบายการปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งป.2564 จาก ผบ.นทพ.

OLDz3a.md.jpg

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการจัดให้กำลังพลของหน่วยฯ เข้ารับฟังการมอบนโยบายการปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งป.2564 จาก ผบ.นทพ. ผ่านทาง web conference ไปยังหน่วยที่มีที่ตั้งภายนอก บก.นทพ. เพื่อให้กำลังพลทุกนายรับทราบนโยบายดังกล่าว โดยมี พ.อ.อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ นพค.34ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการจัดให้กำลังพลของหน่วยฯ เข้ารับฟังการมอบนโยบายการปฏิบัติ ราชการ ประจำปี...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการ

O2VGSn.md.jpg

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63 เวลา 1530 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 5 นาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ นพค.34ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการ

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสายใจ ม่วงเกลี้ยง มารดา จ.ส.อ.อธิสรศักดิ์ ม่วงเกลี้ยง ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วยฯ
 2. ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ( สสน.นทพ.) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน
 3. ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ จ.พิษณุโลก​ เช่น​ มทบ.39, โครงการชลประทาน​จังหวัดพิษณุโลก​ และองค์การ​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ เป็นต้น​ เข้าช่วยเหลือผู้​ประสบ​อุทกภัยตามแนวแม่น้ำยมสายเก่า​
 4. นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ จ.พิษณุโลก​ เข้าช่วยเหลือผู้​ประสบ​อุทก​ภ​ัย ตามแนว​ในพื้นที่ตามริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม