UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ผู้บังคับบัญชา

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งตรวจยานพาหนะและเครื่องจักรกล

 

เมื่อ 4 พ.ค.61 
บก.ทท.(นทพ.) 
โดย 
ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งตรวจยานพาหนะและเครื่องจักรกล
ณ บก.นพค.34 ฯ ม.4 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

รอง ผบ.นพค.34ฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

เมื่อ 1 พ.ค.61
บก.ทท. นทพ.
โดย รอง ผบ.นพค.34ฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เพื่อให้สายงานจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานได้ถูกต้อง โดยมีวิทยากรจากคลังจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้บรรยายในการโครงการครั้งนี้

ณ ห้องประชุม นพค.34 สนภ.3 นทพ. อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

อ่านเพิ่มเติม: รอง ผบ.นพค.34ฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการปฏิบัติงาน ตาม...

ผบ.นพค.34ฯ,รอง ผบ.นพค.34ฯ และคณะรับตรวจงาน นพค.34 ให้การต้อนรับ พ.อ.อภิรัชฎ์ รามนัฎ รอง ผอ.สนภ.3 นทพ.

 

เมื่อ 

18-19 เม.ย.61
บก.ทท. (นทพ.)
โดย ผบ.นพค.34ฯ,รอง ผบ.นพค.34ฯ และคณะรับตรวจงาน นพค.34 ให้การต้อนรับ พ.อ.อภิรัชฎ์ รามนัฎ รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. เดินทางตรวจการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 61 ของ นพค.34 และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

ณ ต.สองห้อง อ.ฟากท่า และ ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

 

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34ฯ,รอง ผบ.นพค.34ฯ และคณะรับตรวจงาน นพค.34 ให้การต้อนรับ พ.อ.อภิรัชฎ์ รามนัฎ รอง ผอ.สนภ.3...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่กำลังพล

 

เมื่อ 26 เม.ย.61บก.ทท.(นทพ.) 
โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่กำลังพล  ของหน่วย จำนวน 6 นาย ที่ไดรับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ อาคารอเนกประสงค์  นพค.34ฯ  ต.หัวรอ  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก

 

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่กำลังพล

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวรอ เปิดจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

 

เมื่อ 11 เม.ย.61
บก.ทท. (นทพ.)
โดย 
นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวรอ เปิดจุดบริการประชาชน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นจุดพักรถ, สอบถามเส้นทาง, รับบริการน้ำดื่ม, บริการห้องสุขา และซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

ณ สี่แยกไทแอโร่ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวรอ เปิดจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม