UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ผู้บังคับบัญชา

นพค.34​ สนภ.3​นทพ.​ จัดชุดบรรเทาฯ ไปช่วย ปชช. ที่ประสบวาตภัย ลมพายุฤดูร้อน​

UHOJWW.md.jpg

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย​ นพค.34​ สนภ.3​นทพ.​ จัดชุดบรรเทาฯ ไปช่วย ปชช. ที่ประสบวาตภัย ลมพายุฤดูร้อน​ ทำให้บ้านเรือนเสียหายเนื่องจากต้นไม้หักและล้มใส่ ม.5​ บ้านวัดขวาง​ นพค.34 ฯ สนับสนุนดังนี้ 1.รถ​ รยบ.6​ ล้อ​ 1​ ขัน 2.กำลังพลชุดบรรเทา​ 6​ นาย ณ​ หมู่ 5 บ.บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34​ สนภ.3​นทพ.​ จัดชุดบรรเทาฯ ไปช่วย ปชช. ที่ประสบวาตภัย ลมพายุฤดูร้อน​

นพค.34 สนภ.3 นทพ. (หมู่บ้านต้นแบบ ภายใน มิ.ย.63) มิติด้านเศรษฐกิจ - จัดกำลังพลชุดติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน ดำเนินการซ่อมคลองส่งน้ำคอนกรีต

UHORYf.md.jpg

วันที่ 8 พ.ค.63 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นทพ. ขอรายงานความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หมู่ 5 บ.วัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. (หมู่บ้านต้นแบบ ภายใน มิ.ย.63) มิติด้านเศรษฐกิจ - จัดกำลังพลชุดติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน ดำเนินการซ่อมคลองส่งน้ำคอนกรีตสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าในจุดวิกฤต ระยะ 1,600 ม. โดยร่วมกับราษฎรในพื้นที่ทำการวางท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. - ผลงาน 95 % - พื้นที่รับประโยชน์ 1,700 ไร่ - ที่มางบประมาณ ; นพค.34 ,โครงการคืนคุณแผ่นดิน และภาคีเครือข่าย

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. (หมู่บ้านต้นแบบ ภายใน มิ.ย.63) มิติด้านเศรษฐกิจ -...

รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าพบ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก /ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพิษณุโลก

UHED22.md.jpg

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ.มอบหมายให้ พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าพบ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก /ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพิษณุโลก และนายเกรียงวิชญ์เตชวิทยไวทิน รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยได้ประสานรายละเอียด เพื่อปฏิบัติร่วมกับทางจังหวัด ในการตรวจติดตามและประเมินผล ของการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตราในการป้องกันโรค และแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามสั่งการของ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม) ณ ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าพบ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ รอง ผอ.รมน.จ.นครสวรรค์ (ฝ่ายทหาร) ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิค-19 ของ จ.นครสวรรค์

UHEUlN.md.jpg

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ รอง ผอ.รมน.จ.นครสวรรค์ (ฝ่ายทหาร) ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิค-19 ของ จ.นครสวรรค์ - เวลา 1000 สนามกอล์ฟจิรประวัติ - เวลา 1330 สนามยิงปืนเขาเขียว นครสวรรค์(ปืนพยนต์) ผลการตรวจของทั้งสองแห่งอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ณ สนามกอล์ฟจิรประวัติ และสนามยิงปืนเขาเขียว นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ รอง ผอ.รมน.จ.นครสวรรค์ (ฝ่ายทหาร)...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าพบ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ /ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค์

UHEzra.md.jpg

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 เวลา 1600 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าพบ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ /ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้ประสานรายละเอียด เพื่อปฏิบัติร่วมกับทางจังหวัด ในการตรวจติดตามและประเมินผล ของการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตราในการป้องกันโรค และแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามสั่งการของ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม) ณ ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าพบ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์...

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม