UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ผู้บังคับบัญชา

พค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 นพค.34

qZXQTP.md.jpg

วันที่ 19 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 นพค.34 /ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ น.ส.นฤมล แก้วเปี้ย ปลัด อ.ฟากท่า, นายสามารถ ขุดขำ สาธารณสุข อ.ฟากท่า และ น.ส.ฐิตินันท์ ดีมูล นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ฟากท่า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 2 แห่ง,ร้านสะดวกซื้อ 1 แห่ง, ร้านค้าปลีก 2 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย ทั้ง 5 แห่ง มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ของ ศบค. เป็นอย่างดี ณ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม: พค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.)...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง COVID-19 เพื่อสร้างผู้ฝึกสอน (RTARF Medicial COVID-19 Trainer : RMECT) และชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ

qZXfsJ.md.jpg

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง COVID-19 เพื่อสร้างผู้ฝึกสอน (RTARF Medicial COVID-19 Trainer : RMECT) และชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ ให้เป็นไปตามมาตราการผ่อนคลายและการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันโรคระบาด COVID-19 ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. / หน.ศปม.และนโยบายของ ผบ.นทพ.ให้แก่กำลังพลของ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ณ อาคารอเนกประสงค์ นพค.34ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง COVID-19 เพื่อสร้างผู้ฝึกสอน (RTARF...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19 จว.พิษณุโลก

qZVabe.md.jpg

วันที่ 16 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19 โดยร่วมกับ นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 2 แห่ง,ร้านโทรศัพท์ 2 แห่ง , ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง รวม 5 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดี จากกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย ณ พื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.)...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 นพค.34 /ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. จังหวัดนครสวรรค์

qZXW9n.md.jpg

วันที่ 16 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 นพค.34 /ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายวิษณุ สะบายแท้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ลานออกกำลังกายในอำเภอเมือง นครสวรรค์ 3 แห่ง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 1 แห่ง ร้านขายยา 2 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย ลานกีฬา ทั้ง 3 แห่ง, ร้านอาหาร, ร้านขายยา มีความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ของ ศบค. ณ พื้นที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.)...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19

qZVur0.md.jpg

วันที่ 15 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 หน.สนง.ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. หน.ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ พ.ท. สมหมาย หลิ่วน้อย รอง หน.ปฏิบัติงานด้านการข่าว กอ.รมน.จ.นครสวรรค์ และ นายวิษณุ สะบายแท้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาล 2 แห่ง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 1 แห่ง ร้านโทรศัพท์ 1 แห่ง ร้านขายยา 1 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย โรงพยาบาล ปากน้ำโพและโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ทั้ง 2 แห่งมีความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ของ ศบค. ณ พื้นที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.)...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง
 2. นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19
 3. ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ นายนิรุตต์ พนมสุข ปลัดจังหวัดพิจิตร ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิค-19 ของ จ.พิจิตร
 4. นพค.34 สนภ.3 นทพ.มอบหมายให้ พ.อ. วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วย นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับย

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม