bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ผู้บังคับบัญชา

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. หลักสูตรจิตอาสารุ่นพื้นฐาน 1 รหัส ก023 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยฯ มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุน ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูสิริสุทธิคุณ

ouBfgk.md.jpg

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. หลักสูตรจิตอาสารุ่นพื้นฐาน 1 รหัส ก023 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยฯ มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุน ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูสิริสุทธิคุณ (อดีตเจ้าอาวาสวัดสิริสุทธาวาส) จำนวน 2,000 ขวด ณ วัดศิริสุทธาวาส ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. หลักสูตรจิตอาสารุ่นพื้นฐาน 1 รหัส ก023 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยฯ...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN&TIDY)

ouzGw9.md.jpg

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 เวลา 1430 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN&TIDY) ภายใต้ยุทธการ "สร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส" ณ บริเวณแนวรั้วของหน่วยฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ จว.พิษณุโลก

ouzDgv.md.jpg

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ให้เป็นไปด้วยครวามเรียบร้อยและทันท่วงที โดยมี พลตรี นพดล รอดกลาง ผบ.มทบ.39ฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแควน้อย 39 บก.มทบ.39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่...

ผบ.นพค.34 ฯ ให้การต้อนรับ พล.อ ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง เสธ.ทหาร และคณะ

ouzpID.md.jpg

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.64 เวลา 1100 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 ฯ ให้การต้อนรับ พล.อ ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง เสธ.ทหาร และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย ณ ห้องประชุม นพค.34ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 ฯ ให้การต้อนรับ พล.อ ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง เสธ.ทหาร และคณะ

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ 2563

bvzDx0.md.jpg

เมื่อ 17 พ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย​ นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ 2563 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ด้วยการรดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืช เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้กำลังพลเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ณ สวนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จ. พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ 2563

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมของยุทโธปกรณ์ และปล่อยขบวนยานพาหนะ/เครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 2. ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี 2563
 3. นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมการบูรณาการการแก้ไขปัญหาพื้นที่เพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือสังคม ได้นำผ้าห่ม มาแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่
 4. นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลของหน่วยฯ ตามนโยบาย ผบ.ทสส. เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม