bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ การปลูกผักสวนครัว

ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ การปลูกผักสวนครัว

  

 ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ การปลูกผักสวนครัว

ผักสวนครัวย่อมมีความจำเป็นในการทำอาหารเพื่อบริโภคต่อการใช้ชีวิตประจำวันเพราะใช้เป็นอาหารในครัวเรือน ทั้งยังไว้จำหน่ายเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้น ควรคำนึงถึงความต้องการของผู้ปลูกฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศรวมทั้งลักษณะภูมิประเทศด้วย

 

ขั้นตอนการปลูกผักสวนครัว

1.คัดเลือกเมล็ดพันธุ์


มีความสำคัญในการเพาะกล้าจึงควรเลือกศึกษาเมล็ดพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคหรือสภาพแวดล้อม และควรเก็บรักษาอย่างดีก่อนทำการเพาะกล้าหรือลงแปลงปลูก

 2.เตรียมดินปลูก

คุณภาพของดินมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยแห้งตารางเมตรละ 1-2 กำมือ แล้วคลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง แล้วรดน้ำหรือจุลินทรีย์น้ำ 1-2 วัน จากนั้นหมักไว้ประมาณ 7-10 วัน แล้วจึงนำกล้าลงแปลง

วิธีการปลูกแบ่งได้ดังนี้

-ปลูกด้วยเมล็ดคือ การนำเมล็ดแช่น้ำ 30 นาทีก่อนนำลงในหลุมปลูกในแปลงไม่ต้องเพาะกล้าในภาชนะอื่น

-ปลูกด้วยต้นกล้าคือ การนำเมล็ดไปเพาะกล้าในภาชนะก่อนเมื่อต้นกล้าได้อายุแล้วจึงนำไปปลูกที่ได้เตรียมไว้

ฤดูกาลที่เหมาะสมในการปลูกผักชนิดต่างๆ

-เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายนเช่น ผักชี ผักบุ้งจีน ผักกาดหอม เป็นต้น

-เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมควรปลูก คะน้า กุ๊ยช่าย บวบเหลี่ยม ข้าวโพด หอมแดงเป็นต้น

-สิงหาคมถึงตุลาคม ควรปลูก ผักชี ผักขม พริก มะเขือเปาะ มะเขือขาว เป็นต้น

-ปลูกได้ตลอดปี หรือทุกฤดูควรปลูก ผักสวนครัวต่างเช่น ขิง ข่า ตะไคร้ โหระพา  เป็นต้น

การดูแล

ควรใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมี  ป้องกันแมลงศัตรูพืชผักโดยธรรมชาติ  เช่น ปลูกผักกาดหอม ผักชี ดอกดาวเรือง ตะไคร้หอมเพื่อช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช

_________________________________________________