ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมเสนาสนเทศชี้แจงและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของกำลังพล

DLItJD.md.jpg

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมเสนาสนเทศชี้แจงและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของกำลังพล พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยม และมอบสิ่งของบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

 

DLIkI2.md.jpg DLIhuW.md.jpg DLI9w1.md.jpg DLIToy.md.jpg DLItJD.md.jpg DLI1h9.md.jpg