ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2564

DRbjub.md.jpg

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.64 เวลา 0815 บก.ทท. (นทพ.) โดย​ นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2564 ดำเนินการดังนี้ - กวาดใบไม้ - ตัดหญ้า ณ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

 

DRbjub.md.jpg DRblMf.md.jpg DRbDwa.md.jpg DRbADq.md.jpg DRbPLz.md.jpg DRb2h8.md.jpg