ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ จำนวน 3 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำ จำนวน 4 เที่ยว ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร

DRbkJk.md.jpg

เมื่อวันที่ 10-11 มี.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ จำนวน 3 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำ จำนวน 4 เที่ยว ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร มีผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน 10 ครัวเรือน ประชากร 45 คน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ ม.8​ บ.วังเบน​ ต.บ่อทอง​ อ.ทองแสนขัน​ จว.อุตรดิตถ์

 

DRbNIt.md.jpg DRb4CP.md.jpg DRbfte.md.jpg DRbhol.md.jpg DRbkJk.md.jpg DRb9fv.md.jpg