bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพลกระทำพิธีถวายสังฆทานและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

D0bweI.md.jpg

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 เวลา บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. มอบหมายให้ พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพลกระทำพิธีถวายสังฆทานและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 และเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีกด้วย ณ วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

 

D0bknR.md.jpg D0bhx8.md.jpg D0b9d0.md.jpg D0bTKu.md.jpg D0btPZ.md.jpg D0bweI.md.jpg