ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี 2563

bvzTDn.md.jpg

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี 2563 ณ ห้องอเนกประสงค์ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

 

 bvzkMQ.md.jpg bvzhuV.md.jpg bvz91S.md.jpg bvzTDn.md.jpg bvztLg.md.jpg bvz1kW.md.jpg