bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.

OLDhQR.md.jpg

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ระหว่าง พ.อ. ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. (ท่านเก่า) และ พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. (ท่านใหม่) ประกอบด้วย พิธีลงนามในเอกสารรับ - ส่งหน้าที่ และ พิธีรับ - ส่งหน้าที่การบังคับบัญชา ณ ลานหน้า บก.นพค.34ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

 

OLDNpz.md.jpg OLDf48.md.jpg OLDhQR.md.jpg OLDkr0.md.jpg OLD9du.md.jpg OLDTZZ.md.jpg OLDtPI.md.jpg OLDwmP.md.jpg OLDK9t.md.jpg OLDZbe.md.jpg OLDcpl.md.jpg OLDiNk.md.jpg