ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ( สสน.นทพ.) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน

O2VPHP.md.jpg

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ( สสน.นทพ.) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน โดยดำเนินการ ดังนี้ - ตรวจรักษาโรคทั่วไป - ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ - แจกแว่นสายตายาว ณ พื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม และ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก

 

 O2VU7a.md.jpg O2VxHf.md.jpg O2Vqgq.md.jpg O2V5Cz.md.jpg O2VbtR.md.jpg O2VEF8.md.jpg O2Vjo0.md.jpg O2VlGu.md.jpg O2VDfZ.md.jpg O2VAqI.md.jpg O2VPHP.md.jpg O2V2St.md.jpg