ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ จ.พิษณุโลก​ เข้าช่วยเหลือผู้​ประสบ​อุทก​ภ​ัย ตามแนว​ในพื้นที่ตามริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า

EItN9k.md.jpg

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ จ.พิษณุโลก​ เข้าช่วยเหลือผู้​ประสบ​อุทก​ภ​ัย ตามแนว​ในพื้นที่ตามริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า​ นพค.34 ฯ​สนันสนุนดังนี้ - กำลังพล​ 12 นาย - รถบังคับการ 1 คัน - รถสัมภาระ 10 ล้อ 1 คัน - การช่วยเหลือ ช่วยขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำหลาก,เคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญออกจากพิ้นที่ ณ พื้นที่ประสบภัย​ ม.12​ ต.ท่าช้าง​ อ.พรมพิราม​ จ.พิษณุโลก

 

 EItYPe.md.jpg EItSZt.md.jpg EItzml.md.jpg EItN9k.md.jpg EItBbv.md.jpg EItfpE.md.jpg