bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ จ.พิษณุโลก​ เข้าช่วยเหลือผู้​ประสบ​อุทก​ภ​ัย ตามแนว​ในพื้นที่ตามริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า​ ซึ่งเสี่ยงต่อการพังทลายของพนังกั้นน้ำ​ ริ่มแม่น้ำยมสายเก่า ม.9

ELtVM1.md.jpg

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ จ.พิษณุโลก​ เช่น​ มทบ.39, โครงการชลประทาน​จังหวัดพิษณุโลก​ และองค์การ​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ เป็นต้น​ เข้าช่วยเหลือผู้​ประสบ​อุทก​ภ​ัย ตามแนว​ในพื้นที่ตามริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า​ ซึ่งเสี่ยงต่อการพังทลายของพนังกั้นน้ำ​ นพค.34 ฯ​สนันสนุนดังนี้ - กำลังพล​ 20 นาย - รถบังคับการ 1 คัน - รถสัมภาระ 10 ล้อ 1 คัน -รถขุดตัก​ 1​คัน - การช่วยเหลือ โดยเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำที่เกิดจากการกัดเซาะ,ช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงย้ายขึ้นที่ปลอดภัยและมอบน้ำดื่มและอาหารแห้งเพื่อบรรเทา​ความเดือดร้อน​ในขั้นต้น ณ พื้นที่ประสบภัย​ ริ่มแม่น้ำยมสายเก่า ม.9 ม.11​ และ​ ม.12​ ต.ท่าช้าง​ อ.พรมพิราม​ จ.พิษณุโลก

 

 ELtuES.md.jpg ELt6Vn.md.jpg ELtrYg.md.jpg ELt8RW.md.jpg ELtHu2.md.jpg ELtVM1.md.jpg