bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ อ.บางระกำ​ จ.พิษณุโลก

ELtluk.md.jpg

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.63 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน​ อ.บางระกำ​ จ.พิษณุโลก ​เข้าทำการสำรวจ ติดตาม และประเมินสถานการณ์แม่น้ำยมที่เพิ่มระดับสูงขึ้น เนื่องจากน้ำเหนือไหลบ่าลงมาเข้าพื้นที่รับน้ำ อ.บางระกำ ตามโครงการบางระกำโมเดล นพค.34 สนับสนุนดังนี้ - กำลังพล 7 นาย - รถบังคับการ 1 คัน - รถสัมภาระ 6 ล้อ 1 คัน - การช่วยเหลือ ช่วยขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำหลาก,เคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญออกจากพิ้นที่ ณ พื้นที่ ต.ท่านางงาม​ และ​ ต.ชุมแสงสงคราม​ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

 

 ELt55P.md.jpg ELtqfI.md.jpg ELtbSe.md.jpg ELtEVt.md.jpg ELtjil.md.jpg ELtluk.md.jpg ELtoIv.md.jpg ELtAwE.md.jpg