ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ELtwHa.md.jpg

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.63 เวลา 0600 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ฯ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากพายุฮีโกส ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ โดยเฉพาะบนเส้นทางสัญจร สนับสนุนดังนี้ - กำลังพล 12 นาย - รถบังคับการ 1 คัน - รถสัมภาระ 10 ล้อ 1 คัน - รยบ.เทท้าย 10 ล้อพร้อมเครน 1 คัน - การช่วยเหลือ ช่วยขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำหลาก,กำจัดสิ่งกีดขวางบนทางสัญจร,เคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญออกจากพื้นที่น้ำท่วม พร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ณ พื้นที่ประสบภัย ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

 

 ELtTfb.md.jpg ELt3GJ.md.jpg ELtt5f.md.jpg ELtwHa.md.jpg ELtKSq.md.jpg ELtZiz.md.jpg