ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ELTu7z.md.jpg

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.63 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย รองผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ - ปรับปรุงและซ่อมแซมประตูรั้วของหน่วย - ปรับปรุงและซ่อมแซมป้อมยาม - ตัดหญ้าและปรับภูมิ​ทัศน์​บริเวณวัดโพธิญาณ​และบริเวณหน่วย ณ วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

 

ELT6c8.md.jpg ELTu7z.md.jpg ELTn2R.md.jpg ELTrF0.md.jpg ELTHTu.md.jpg ELTVlZ.md.jpg ELTXvI.md.jpg ELTpBP.md.jpg ELTvqt.md.jpg ELTG8e.md.jpg ELTL7l.md.jpg