ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.จัตุรงค์ ภูมิยุทธิ์ หัวหน้าชุดตรวจสำนักงานจเรทหาร และคณะฯ ในโอกาสตรวจการปฏิบัติราชการ และตรวจผลการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ตามแผนงานโครงการประจำปี งป.63

ELT502.md.jpg

เมื่อวันที่ 9-11 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.จัตุรงค์ ภูมิยุทธิ์ หัวหน้าชุดตรวจสำนักงานจเรทหาร และคณะฯ ในโอกาสตรวจการปฏิบัติราชการ และตรวจผลการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ตามแผนงานโครงการประจำปี งป.63 ณ นพค.34ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

 

 ELTxNn.md.jpg ELTQUg.md.jpg ELTU8W.md.jpg ELT502.md.jpg ELTEc1.md.jpg ELTbyD.md.jpg ELTOsy.md.jpg ELTlT9.md.jpg ELTojJ.md.jpg ELTDvb.md.jpg ELTPBf.md.jpg ELTsUa.md.jpg