bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลให้การสนับสนุน การปฏิบัติงาน ของสถานีวิทยุ วส.914

EL9oze.md.jpg

เมื่อวันที่​ 8 ส.ค.63 เวลา​ 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลให้การสนับสนุน การปฏิบัติงาน ของสถานีวิทยุ วส.914 โดยมี น.ท. เสกสรร​ อยู่นัด​ ร.น.​ รอง​ หน.วส.914 เป็นหัวหน้าคณะการประชาสัมพันธ์​เคลื่อนที่​ได้เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อพบปะราษฎรและ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามนโยบาย ผบ.นทพ. ดังนี้ - สัมภาษณ์​กลุ่ม​ส่งเสริมอาชีพ น้ำพริกบ้านวัดขวาง - สัมภาษณ์​กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ผลิตแป้งกล้วยฯ เป็นอาหารเสริม - เก็บภาพ และเสียง การปฏิบัติงานของหน่วยในการพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกบึงอีแลน ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซาก ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์​ ออกอากาศทางห้องส่งกระจายเสียง และ สื่อออนไลน์ ของ สถานีวิทยุ วส.914 ณ โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นพค.34 บ้านวัดขวาง​ ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก

 

 EL95eZ.md.jpg EL9qAu.md.jpg EL9OkI.md.jpg EL9bOP.md.jpg EL9jat.md.jpg EL9oze.md.jpg EL9Dxl.md.jpg EL9Ank.md.jpg