ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. รับการตรวจ การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

EcFAJe.md.jpg

เมื่อ วันที่ 29 ก.ค. - 6 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. รับการตรวจ การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 จาก สตน.ทหาร โดย พ.ท. เดชา วัฒนโยธิน​ หน.ชุด​ตรวจ​ และคณะ ดำเนินการตรวจ 3 กิจกรรมดังนี้ -การเงินการบัญชี -การงบประมาณ -การพัสดุ นอกจากนี้ทางชุดตรวจได้ประเมิน และแนะนำ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ของหน่วย ณ นพค.34 ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

 

EcFOiu.md.jpg EcFbuZ.md.jpg EcFjII.md.jpg EcFowP.md.jpg EcFDDt.md.jpg EcFAJe.md.jpg EcFshl.md.jpg EcF2Ek.md.jpg