bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุซินลากู

Ecmmp1.md.jpg

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63​ บก.ทท. (นทพ.) โดย​ นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 ชุด พร้อมยุทโธปกรณ์ ดังนี้ - รยบ. สัมภาระเครนจำนวน 1 คัน - รยบ. น้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน - รถขุดตักแขนสั้น จำนวน 1 คัน -รถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน - รยบ.ขนาดเล็กจำนวน 1 คัน - กำลังพลจำนวน 16 นาย เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุซินลากู โดย นพค.34 ดำเนินการดังนี้ -ประสานการปฏิบัติ กับนาย​พิภัช ประจันเขตต์​ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสพภัย​ - ขุดลอก เร่งระบายน้ำ และเคลื่อนย้ายท่อนไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำ - ขนย้ายสิ่งของให้กับราษฎร ไปยังพื้นที่ปลอดภัย - มอบอาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้กับราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านลุ่ม ต.บ้านเสี้ยว และ บ้านกกต้อง ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

 

 EcmL9W.md.jpg EcmGmg.md.jpg Ecmeb2.md.jpg Ecmmp1.md.jpg EcmF4y.md.jpg EcmIQD.md.jpg EcmMr9.md.jpg EcyddJ.md.jpg Ecy0Zb.md.jpg Ecy7sf.md.jpg