ภาพกิจกรรมของหน่วย

พล.อ. ชูชาติ บัวขาว รอง ผบ.ทสส. และคณะ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการเตรียมความพร้อมช่วยอุทกภัยในฤดูฝน

5uZfqR.md.jpg

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 .เวลา 1500 บก.ทท.โดย​ พล.อ. ชูชาติ บัวขาว รอง ผบ.ทสส. และคณะ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการเตรียมความพร้อมช่วยอุทกภัยในฤดูฝน ของ สนภ.3 นทพ.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่ง นพค. 34 สนภ.3 นทพ. นำตรวจ การขุดลอกแม่น้ำยม ที่หน่วยได้เข้าปฏิบัติงานขุดลอกท้องน้ำ ใน 19 ม.ค. 63 ถึง 20 ก.พ.63 รวม 4 บ่อใน 4 สถานีสูบน้ำ โดยเฉลี่ยแต่บ่อ มีขนาดกว้าง 50 ม.ยาว 200 ม. ลึก 3 ม. เพื่อให้ได้น้ำซับ มุ่งเน้นการรักษาระบบนิเวศ หากมีน้ำเพียงพอราษฎรสามารถนำน้ำไปใช้ทางเกษตรได้อีกด้วย ราษฎรผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน 1,100 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 7,000 ไร่ โดยมี พ.อ. ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 พ.อ. ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 รวมถึงข้าราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ สถานีสูบน้ำที่4 และ 3 แม่น้ำยม ต.บางระกำ และ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

 

 5uZdcJ.md.jpg 5uZ02b.md.jpg 5uZ7Ff.md.jpg 5uZYTa.md.jpg 5uZzlq.md.jpg 5uZ4Gz.md.jpg 5uZBB8.md.jpg 5uZfqR.md.jpg