ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34​ สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล ดำเนินการจัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2563

5uKC9e.md.jpg

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.34​ สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล ดำเนินการจัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้ - ถวายเทียนพรรษา - สังฆทาน - เวียนเทียน ณ หอพระวรรธนะสวัสดิ์ นพค.34ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

 

 5uKAZI.md.jpg 5uKD0Z.md.jpg 5uKPsP.md.jpg 5uKsyt.md.jpg 5uKC9e.md.jpg 5uKujl.md.jpg