ภาพกิจกรรมของหน่วย

รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “พิษณุโลก ปลูกรัก ปลูกผัก ใช้หลัก บวร สู้วิกฤติ COVID-19”

5k57M9.md.jpg

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. มอบหมายให้ พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “พิษณุโลก ปลูกรัก ปลูกผัก ใช้หลัก บวร สู้วิกฤติ COVID-19” โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันพืชผักสวนครัวจากวัด สู่ชุมชน มีส่วนราชการ และ คณะสงฆ์ เจ้าอาวาส วัดต่างๆ เข้าร่วมในพิธีด้วย ในการนี้ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 5kqIV2.md.jpg 5kqFEW.md.jpg 5k5diy.md.jpg 5k50uD.md.jpg 5k57M9.md.jpg