bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ.​ ได้ส่งภาพ และ เสียง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขุดลอกบึงอีแลน

5kUx9t.md.jpg

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 เวลา​ 1100 บก.ทท. (นทพ.) โดย​ นพค.34 สนภ.3 นทพ.​ ได้ส่งภาพ และ เสียง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขุดลอกบึงอีแลน ใน จ.พิษณุโลก ส่งไปยัง​ ห้องควบคุมสั่งการ ชั้น5 บก.นทพ.​ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดย สทนช. ในโอกาสที่ ผู้แทนหน่วยงาน ในกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม และ รับฟังการบรรยายสรุป นทพ. ณ พื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งน้ำ บึงอีแลน ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

 

5kUimP.md.jpg 5kUx9t.md.jpg 5kUQbe.md.jpg 5kUUpl.md.jpg 5kU5Nk.md.jpg 5kUEQv.md.jpg