ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ นพค.34 สนภ.3 นทพ.”

qZpNeb.md.jpg

วันที่ 26 พ.ค.63 เวลา 1500 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ นพค.34 สนภ.3 นทพ.” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 และการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนในพื้นที่ใกล้ที่ตั้งหน่วย ตามนโยบาย ผบ.นทพ. "นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา" พ.อ. ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 ฯ ได้พบปะ กับผู้มารับอาหาร และได้ถือโอกาส มอบหน้ากากอนามัยให้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย ณ บริเวณทางเข้าหน่วย นพค.34 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 qZp0x1.md.jpg qZpdz2.md.jpg qZp76y.md.jpg qZpYWD.md.jpg qZpzK9.md.jpg qZp4AJ.md.jpg qZpNeb.md.jpg