ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19

qZaUM9.md.jpg

วันที่ 24 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19 ท่าอากาศยาน 1 แห่ง ,พิพิธภัณฑ์ 1 แห่ง ,สนามกอล์ฟ 1 แห่ง,สวนสาธารณะ 1 รวม 4 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดี จากกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย ณ พื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 qZa5wJ.md.jpg qZaUM9.md.jpg qZaEDb.md.jpg qZaOLf.md.jpg qZajha.md.jpg qZalEq.md.jpg