ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ ช่วยเหลือภัยแล้ง

qZaBVk.md.jpg

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ จำนวน 3 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำ จำนวน 3 เที่ยว ปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร มีผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน 30 ครัวเรือน ประชากร 115 คน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบาย ผบ.นทพ. “นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา” ณ ม.1 บ.น้ำใคร้ ต.น้ำใคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

 

 qZaBVk.md.jpg qZaN5l.md.jpg qZahSv.md.jpg qZakiE.md.jpg qZa3uN.md.jpg