ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19

qZXGof.md.jpg

วันที่ 20 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19 ร้านเสริมสวย(ทำเล็บ) 1 แห่ง ,สถานที่ออกกำลังกาย(ยิม) 1 แห่ง ,คลินิกรักษาสัตว์ 1 แห่ง ,รวม 3 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดี จากกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย ณ พื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 qZXGof.md.jpg qZXvtb.md.jpg qZXJGa.md.jpg qZXefq.md.jpg qZXm5z.md.jpg qZXyH8.md.jpg