ภาพกิจกรรมของหน่วย

พค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 นพค.34

qZXQTP.md.jpg

วันที่ 19 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 นพค.34 /ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ น.ส.นฤมล แก้วเปี้ย ปลัด อ.ฟากท่า, นายสามารถ ขุดขำ สาธารณสุข อ.ฟากท่า และ น.ส.ฐิตินันท์ ดีมูล นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ฟากท่า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 2 แห่ง,ร้านสะดวกซื้อ 1 แห่ง, ร้านค้าปลีก 2 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย ทั้ง 5 แห่ง มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ของ ศบค. เป็นอย่างดี ณ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

 

 qZXgcu.md.jpg qZXi2Z.md.jpg qZXRyI.md.jpg qZXQTP.md.jpg qZXUlt.md.jpg