ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง COVID-19 เพื่อสร้างผู้ฝึกสอน (RTARF Medicial COVID-19 Trainer : RMECT) และชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ

qZXfsJ.md.jpg

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง COVID-19 เพื่อสร้างผู้ฝึกสอน (RTARF Medicial COVID-19 Trainer : RMECT) และชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ ให้เป็นไปตามมาตราการผ่อนคลายและการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันโรคระบาด COVID-19 ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. / หน.ศปม.และนโยบายของ ผบ.นทพ.ให้แก่กำลังพลของ นพค.34 สนภ.3 นทพ. ณ อาคารอเนกประสงค์ นพค.34ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 qZXSN2.md.jpg qZXYU1.md.jpg qZXzry.md.jpg qZXN0D.md.jpg qZXBc9.md.jpg qZXfsJ.md.jpg qZXhyb.md.jpg qZX3Tf.md.jpg