ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 นพค.34 /ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. จังหวัดนครสวรรค์

qZXW9n.md.jpg

วันที่ 16 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 นพค.34 /ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายวิษณุ สะบายแท้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ลานออกกำลังกายในอำเภอเมือง นครสวรรค์ 3 แห่ง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 1 แห่ง ร้านขายยา 2 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย ลานกีฬา ทั้ง 3 แห่ง, ร้านอาหาร, ร้านขายยา มีความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ของ ศบค. ณ พื้นที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

 qZVyZV.md.jpg qZVFsQ.md.jpg qZVIyS.md.jpg qZXW9n.md.jpg qZXdjg.md.jpg qZX0vW.md.jpg