UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ภาพกิจกรรมของหน่วย

รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าพบ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก /ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพิษณุโลก

UHED22.md.jpg

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ.มอบหมายให้ พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าพบ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก /ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพิษณุโลก และนายเกรียงวิชญ์เตชวิทยไวทิน รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยได้ประสานรายละเอียด เพื่อปฏิบัติร่วมกับทางจังหวัด ในการตรวจติดตามและประเมินผล ของการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตราในการป้องกันโรค และแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามสั่งการของ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม) ณ ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จว.พิษณุโลก

 

 UHEl7g.md.jpg UHEb8n.md.jpg UHEogW.md.jpg UHED22.md.jpg