UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ภาพกิจกรรมของหน่วย

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าพบ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ /ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค์

UHEzra.md.jpg

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 เวลา 1600 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าพบ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ /ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้ประสานรายละเอียด เพื่อปฏิบัติร่วมกับทางจังหวัด ในการตรวจติดตามและประเมินผล ของการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตราในการป้องกันโรค และแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามสั่งการของ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม) ณ ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

 UHEYUf.md.jpg UHESNb.md.jpg UHEzra.md.jpg UHEN0q.md.jpg