UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ได้ดำเนินการการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น ขนาด 7.80 X20เมตร เพื่อให้นักเรียนและชุมชน ของ โรงเรียนบ้านกร่าง ( พระขาวชัยสิทธิ์) ได้ใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA )ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020

xZTAYg.md.jpg

เมื่อ 5 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. ได้ดำเนินการการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น ขนาด 7.80 X20เมตร เพื่อให้นักเรียนและชุมชน ของ โรงเรียนบ้านกร่าง ( พระขาวชัยสิทธิ์) ได้ใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA )ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 มีกำหนดก่อสร้าง ระหว่าง 3 ก.พ. - 5 มี.ค.63 กำลังพลชุดช่างทางดิ่ง นพค.34 จำนวน 20 นาย ทหารสหรัฐอเมริกา 21 นาย(ชาย 17 นาย,หญิง 4 คน) ทหารสิงคโปร์ 5 นาย การปฏิบัติงานดังนี้ - ผูกคานคอดิน - เทปูนฟุตติ้งตีนเสา - หาเซ็นเตอร์เสา ณ โรงเรียนบ้านกร่าง ( พระขาวชัยสิทธิ์) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 xZTlES.md.jpg xZToVn.md.jpg xZTAYg.md.jpg xZTPRW.md.jpg xZTsu2.md.jpg xZT2M1.md.jpg